O sochách sv. Jana Nepomuckého podél Vltavy vyšla publikace

Sv. Jan Nepomucký, sochy při Vltavě (ISBN 978-80-904857-1-6)

Akci „Socha pod vodou“ podpořilo Povodí Vltavy, státní podnik, vydáním publikace o sochách sv. Jana Nepomuckého na březích Vltavy. Kniha představuje sedm soch tohoto nejpopulárnějšího českého světce, které se nalézaly a nalézají kolem toku střední Vltavy (Praha-Karlův most, Praha-Zlíchov, Třebenice, Moráň, Sejce, Kovárna a Žďákov). Publikaci zpracoval a fotografiemi doplnil Vojtěch Pavelčík (knihy Krajem soutoku Vltavy se Sázavou, Moráň – zaniklá ves při Vltavě). Celou publikaci uvozuje stručná historie o životě a kultu Jana Nepomuckého. Ke každé popisované soše zde pak čtenář najde nejen její umístění v krajině (původní a případně i současné), ale je zde i krátké povídání o její historii. Přestože se jedná o publikaci hlavně obrazovou, tak zde čtenáři najdou hned několik unikátních a doposud nikde nepublikovaných dobových fotografií a zcela nově zjištěných skutečností. Publikace je realizována v rozsahu šedesáti stran, je vydána v limitovaném nákladu 500 výtisků a je neprodejná. V omezeném počtu výtisků bude k dispozici na letošních slavnostech Navalis, kde bude socha sv. Jana Nepomuckého z projektu „Socha pod vodou“ veřejnosti představena a pak samozřejmě 19. 5. 2012 přímo u Slapské přehrady, kde bude tato socha spuštěna na dno Vltavy. Vážní zájemci mohou o brožurku také požádat prostřednictvím webových stránek Povodí Vltavy, státní podnik.

Zveřejněno

Podporují nás:

NewTech Production - reklama & marketing Aquapalace Praha Granit Lipnice (lom Božanov)
 
Muzeum Karlova mostu Slavnosti Navalis